Radio Spectrum

สเปคตรัมของคลื่นวิทยุ
คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ

ความถี่ที่เรานำมาพิจารณาเป็นคลื่นวิทยุ(Radio Spectrum)เราจะใช้ความถี่จาก 3 KHz ไปจนถึงความถี่ 300 GHz จากนั้นคลื่นจะกลายเป็นแสง(Optical Spectrum)

เนื่องจากคลื่นที่มีความถี่ต่างกันจะมีคุณสมบัติในการแพร่กระจาย(Radiation)หรือ การเดินทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาเอาความถี่ไปใช้งาน สหภาพโทรคมนาคม จึงแบ่งความถี่ออกเป็นช่วงๆ ตามคุณสมบัติของคลื่นแต่ละแถบ

โดยพอสรุปได้ดังนี้

VLF และ LF เดินทางไปตามผิวน้ำ เดินทางตามภูมิประเทศได้ดี

MF เดินทางตามผิวโลกและตามภูมิประเทศได้ดี

HF เดินทางไปในอากาศสามารถสะท้อนกับชั้นบรรยากาศได้ เดินทางได้ไกลโดยอาศัยการสะท้อนเป็นช่วงๆ

VHF และ UHF เดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิด ควบคุมระยะการส่งหรือ การแพร่กระจายได้ง่าย

SHF เป็นย่านที่ใช้ในระบบไมโครเวฟ หรือระบบดาวเทียม สายออากาศ มีขนาดเล็กรวบรวมพลังงานด้วยจานรับ

EHF และ THF เป็นความถี่สูงพิเศษใช้ในเครื่องมือหรืออุปกรณ์ระดับสูง และงานวิจัย

การนำไปใช้งาน

VLF และ LF ใช้ในการสื่อสารทางทะเล

MF ใช้ในการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม

HF ใช้ในการสื่อสารทางไกล

VHF และ UHF ใช้ในกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และ การสื่อสาร

SHF ใช้ในระบบสื่อสาร และ ระบบโทรคมนาคม

EHF และ THF ใช้ในเครื่องมือ และ งานวิจัยระดับสูง

Ultra High Frequency (300-3000 MHz) Mobile Communication (ความถี่ที่ผู้ให้บริการในประเทศนำมาใช้)

* ความถี่ 850 MHz (เครือข่าย TOT ใช้วิธีโรมมิ่ง กับ Dtac เมื่อควบรวมเป็น NT )

** ความถี่ 2100 MHz (เครือข่าย TOT ใช้วิธีโรมมิ่ง กับ AIS )

*** ความถี่ 2300 MHz (เครือข่าย TOT ใช้วิธีโรมมิ่ง กับ Dtac )

ผู้ให้บริการมีหลายข่าย แต่ละข่ายล้วนประชาสัมพันธ์แข่งขันกันในการให้บริการ แต่ปัจจุบันนี้การให้บริการทั่วประเทศเกือบจะเท่ากัน แต่การให้บริการในเขตชุมชนและเขตเมืองอาจแตกต่างกันไม่มากนัก

TOT เป็นเครือข่ายที่มีคนรู้จักน้อย ทั้งๆที่ระบบไม่ได้ด้อยเลย และ ปัจจุบันได้ควบรวมกิจการเข้ากับ CAT เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ทำให้มีระบบและโครงข่าย พร้อมเทคโนโลยใหม่ๆ มาบริการ

NT (โครงข่ายที่เกิดจากการควบรวม TOT กับ CAT ) รัฐบาลถือหุ้น

นโยบายสำคัญอันหนึ่ง คือ สนับสนุนโครงข่ายการใช้งานของราชการ และ บริการประชาชน อย่างเป็นธรรม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังต่างประเทศ จึงเป็นโครงข่ายหนึ่งที่เรานำมาพิจารณา

มาสร้างรายได้กับการเป็นดิลเลอร์จำหน่ายซิมผ่านโครงข่ายของ TOT

เพียงเปลี่ยน หรือ เพิ่ม มาใช้ซิมบนโครงข่ายของ TOT ซึ่งสามารถโรมมิ่งกับเครือข่ายของ AIS ที่ความถี่ 2100 MHz และเครือข่ายของ DTAC ที่ความถี่ของ 2300 MHz ซึ่งมีแบนด์วิทสูงถึง 60 MHz ทำให้การรับส่งได้รวดเร็วมาก และมีโครงข่ายกว้างขวางขึ้น ถือว่าครอบคลุมทั้งประเทศ

บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

Feels

Feels เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือนหรือ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ได้รับอนุญาตขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใบอนุญาตเลขที่ TEL1/2560/039 ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่ายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ

K4

K4 เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ได้รับอนุญาตให้ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใบอนุญาตเลขที่ TEL1/2562/009 ได้รับการแต่งตั้งจาก Feels ให้เป็นบริษัทผู้ทำการตลาดแทน Feels ปัจจุบันให้บริการโครงการซิมปันสุข มีจุดประสงค์เพื่อขยายดีลเลอร์ให้ครบ 1 ล้านจุดทั่วประเทศผ่านโครงการซิมปันสุข

โครงการซิมปันสุข

โครงการซิมปันสุขคือโครงการขยายผู้แทนขายออนไลน์ หรือ ดีลเลอร์ (Dealer) ของบริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (K4 Communication Co., Ltd.) มีโครงสร้างและวัตถุประสงค์ในการขยายผู้แทนขายออนไลน์หรือ ดีลเลอร์ (Dealer) ที่มุ้งเน้นการสร้างจุดให้บริการของบริษัทฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สนใจข้าร่วมโครงการสร้างรายได้

.

.

คลิกที่นี่