Dipole Antenna

Dipole Antenna คือสายอากาศแบบมี 2 ขั้ว (ทั่วไปจะยาวด้านละ 1 / 4 ความยาวคลื่น

แรงดัน และ กระแส ที่เกิดขึ้นบน Dipole
การเปลี่ยนแปลงกระสและแรงดัน

Dipole โดยทั่วไปจะมี อิมพีแดนซ์ประมาณ 75 โอห์ม หากต้องการอิมพีแดนซ์ จะทำเป็น Folded และ อิมพีแดนซ์จะเพิ่มประมาณ 4 เท่า (จาก 75 โอห์มจะเป็น 300 โอห์ม)

Folded 300 Ohm

การเพิ่มอัตราการขยายของสายอากาศของสายอากาศแบบ Dipole ตามหลักการของ YAGI และ UDA ที่เราเรียกสายอากาศแบบนี้ว่า สายอากาศแบบ ยากิ

คลื่นแม่เหล็กส่วนใหญ่จะพุ่งไปด้านหน้า Main Lobe

ส่วนไปด้านหลังเรียกว่า Back Lobe

ส่วนออกไปด้านข่างเรียกว่า Side Lobe

หากมีการเพิ่ม Directer เข้าไปจะทำให้ได้อัตราการขยายเพิ่มขึ้น

Related posts

Leave a Comment