Microwave ไมโครเวฟ

ความถี่ย่านไมโครเวฟ

เป็นคลื่นที่มีความถี่สูง สายอากาศสั้นมาก เพื่อให้ได้ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ สัญญาณที่ใช้ในการรับส่ง จึงมีการรวบรวมความเข้มของสัญาณโดยใช้จานสะท้อน หรือ Microwave Disk

ลักษณะการเดินทางของคลื่น

  • เดินทางเป็นเส้นตรง
  • สามารถหักเหได้ (Refract)
  • สามารถสะท้อนได้ (Reflect)
  • สามารถเลี้ยวเบนได้ (Diffract)
  • สามารถถูกลดทอนเนื่องจากฝน (Attenuate)
  • สามารถถูกลดทอนเนื่องจากชั้นบรรยากาศ

การวางตำแหน่ง LNB เพื่อรับสัญญาณ

ประสิทธิภาพของจานรับ จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวมสัญญาณเข้าสู่จุดโฟกัสซึ่งเป็นจุดที่เราวางสายอากาศไว้ให้ได้มากที่สุด จานบางชนิดจึงให้ทำการสะท้อนรายจุด เพื่อนำกำลังเข้าสู่จุดรวมหรือจุดโฟกัสให้ได้มากที่สุด

การนำไปใช้งานจริง

Related posts

Leave a Comment