RF Power Amplifier

RF Power Amplifierภาคขยายกำลั’เพื่อให้ได้ประสิทธิชภาพสูง จึงใช้การขยายใน Class C เป็นหลัก โดยอาศัยสัญญาณที่เข้ามาทาง Input เป็นตัวเสริม Bias เพื่อให้วงจรทำงานได้

RF Power Amplifier องศา

กระแสในวงจร จะไหลน้อยกว่า

ข้อสังเกตุ

วงจรจะไม่มี Bias ในขณะไม่มีสัญญาณ Input วงจรจะไม่ทำงาน จนกว่าระดับสัญญาณ Input จะถึงจุดที่กำหนดไว้

ส่วนสำคัญที่ควรรู้

RF Choke เป็นตัวเพิ่มค่า Impedance หรือ เป็นโหลดให้วงจรขยาย

DC Block เป็นตัวกั้นไฟ DC ไม่ให้ออกไปทาง Out Put

Out Put Matching Network เป็นชุดสำหรับปรับ Impedance กับ โหลด (LOAD) ในที่นี่ หมายถึง สายส่ง และ สายอากาศ

วงจรใช้งานจริง

มีอุปกรณ์สำคัญที่ควรรู้ คือ

Diode 1N54010 จะทำหน้าที่ป้องกันการจ่ายแรงดันผิดขั้ว(หากต่อผิด ฟิวส์จะขาด)

ทางด้าน Input จะมีชุดปรับอิมพีแดนซ์ คือ C5 และ C12

ชุดควบคุม Bias คือ L1 และ R2

ส่วนเพิ่ม Load ให้วงจรขยาย RFC หรือ L2

ทาง Out Put จะมีชุดปรับ Impedance Matching คือ C11 และ C13

ในกลุมถัดไปที่เป็น LOWPASS NETWORK C10 L6 C9 L5 C8 L4 C7 จะทำหน้าที่กรองความถี่ Harmonic

Related posts

Leave a Comment