ความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz

การนำความถี่ 2100 เมกกะเฮริท และ 2300 เมกกะเฮริทไปใช้งานบนระบบมือถือ Mobile Phone

คุณสมบัติของความถี่

เป็นความถี่ในย่าน UHF ความถี่สูงมาก การกระจายหรือการแพร่หรือการเดินทาง จะเป็นเส้นตรง เหมาะกับการนำมาใช้เพื่อการสื่อสารในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของที่พักอาศัยและมีประชากรแน่นหนา

อุปกรณ์และสายอากาศมีขนาดเล็ก การแพร่กระจายสามารถควบคุมได้ง่ายโดยควบคุมกำลังส่ง และ ระบบสายอากาศ และ เนื่องจากความยาวคลื่นสั้นมากจึงสามารถแทรกสอดเข้าไปในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้ดีจึงเหมาะนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือในเขตเมือง

คลื่นความถี่ 2300 MHz ดียังไง?

ในหลายประเทศทั่วโลก นิยมนำคลื่นใหม่นี้มาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง TDD – Time Division Duplex (ระบบจัดสรรการใช้ช่องสัญญาณตามช่วงเวลา) ที่จะช่วยให้ดีแทคสามารถปรับเพิ่มความสามารถ ในการรองรับการใช้งานของลูกค้าจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

การนำคลื่นย่าน 2300 MHz มาใช้และใช้เทคโนโลยี TDD จะทำให้ระบบทำงานได้เร็วและรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมาก รวมทั้งทางระบบยังสามารถสร้างสถานีฐานรองรับปริมาณการใช้ได้มากอีกด้วย

ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่มาถึงแล้ว กับ TOTmobile ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีความได้เปรียบจากคลื่นความถี่ที่มีช่วงกว้างจำนวนมาก เปรียบเหมือนถนนมีหลายเลน ข้อมูลต่างๆที่วิ่งบนถนนนั้นย่อมเร็วและแรงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ที่มีถนนแคบกว่า และทีโอทียังมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งคลื่น 2100 MHz และคลื่น 2300 MHz สามารถตอบสนองการใช้งานในยุค 4G และพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการ 5G ในอนาคต

TOTmobile มีความได้เปรียบทั้งในเรื่องของคลื่น 2100 MHz และโดยเฉพาะคลื่น 2300 MHz ซึ่งมีความจุที่มากที่สุด และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่จะรองรับความต้องการใช้งานด้านดาต้าของลูกค้าด้วยความเร็วที่แรง เป็นประสบการณ์ที่ล้ำไปอีกขั้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

คลื่น 2300 MHz ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด 4G LTE-TDD สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายประจำที่(Fixed Wireless broadband) จึงสามารถให้บริการครอบคลุมชุมชนหรือครัวเรือนต่างๆ ทั้งในเมือง อาคารสูง คอนโดมิเนียม รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

คลื่น 2100 MHz และ 2300 MHz สามารครอบคลุมพื้นที่เล็กๆ แต่มีแบนด์วิทกว้าง ความเร็วสูง คลื่นสามารถเดินทางในบริเวณที่มีความหนาแน่นของอาคารได้ดี

ความถี่ที่นำมาใช้บนระบบ มือถือ ประเทศไทย

Related posts

One Thought to “ความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz”

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Comment