Transmitter

Transmitter เครื่องส่งวิทยุ

หน้าที่หลัก ทำหน้าที่กำเนิดความถี่วิทยุ ตามกำหนด แล้ว รับเอาสัญญาณ ข่าวสารรูปแบบ ต่างๆมาผสม(Modulate) ขยายกำลัง(RF Power Amplifier) ส่งไปยังสายอากาศ และ เปลี่ยนเป็นคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave

ตัวอย่างพื้นฐานของเครื่องส่งระบบ เอ-เอ็ม

1.Pre Amplifier ขยายสัญญาณเสียง

2.RF Oscilator กำเนิดความถี่วิทยุ (Radio Frequency)

3.AM Modulator ผสมความถี่ทางแอมปริจูด ระหว่าง เสียง กับ ทความถี่วิทยุ

4.Power Amplifier ขยายกำลังที่ได้จากการผสมให้กำลังสูงขึ้นส่งผ่านสายนำสัญญาณไปสายอากาศ

5.Antenna สายอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจาก ความถี่วิทยุ ไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุ

1.รูปแบบสัญาณข่าวสาร (เป็น Analog หรือ Digital หรือ สัญญาณอื่นๆ)

2.รูปแบบ วิธีการกำเนิดความถี่วิทยุ (Oscilate ด้วยวิธีใด การปรับเปลี่ยนความถี่ทำอย่างไร))

3.วิธีการผสมสัญญาณ เลือกวิธีใด (Modulate รูปแบบสัญญาณ เมื่อผสมแล้วสัญญาณเปลี่ยนไปอย่างไร)

4.วิธีการกรองสัญญาณ Filter จะใช้รูปแบบไหน

5.จัดรูปแบบการขยายกำลังอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อส่งไปสายอากาศ

6.จะใช้สายนำสัญญาณแบบไหน สายอากาศชนิดใด

การสื่อสารยุคใหม่ล้วนหันมาใช้ความถี่วิทยุ

ความถี่วิทยุ และ เครื่องส่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ

อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนรับกำลังมาจากเครื่ื่องส่งเพื่อส่งต่อทั้งนั้น

Transmission Line และ Antenna (สายส่งและสายอากาศ)

นับเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ และ เป็นเทคโนโลยี ที่มีการแข่งขันสูงอีกแบบหนึ่ง นอกจากจะใช้ในระบบสื่อสารปกติแล้ว ยังถูกนำไปใช้ในระบบเทคโนโลยทางทหาร เป็นจำนวนมาก และมีมูลค่ามหาศาล